The Biblioblog Reference Library

[«] Posts by the Author "Klaas Spronk"(#91)

December 25 2017, 2PM

Dit jaar bestaat de Societas Hebraica Amstelodamensis 55 jaar. Bij die gelegenheid publiceerden we een bundel met teksten van alle voorzitters die de SHA in de loop der jaren heeft gehad. We zochten daarbij naar stukken die typerend geacht mogen worden vo... [over de Bijbel]

October 12, 10AM

Vandaag kreeg ik voor het eerst mijn boek over Rechters in handen: het commentaar in de serie Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Twintig jaar geleden vroeg Johannes de Moor mij of ik het aan hem toevertrouwde deel over dit boek in de serie Historical Co... [over de Bijbel]

April 30, 4AM

Mensen van mijn leeftijd denken bij dit opschrift aan het liedje van Annie M.G. Schmid uit “Ja zuster nee zuster”. Het kwam in mij op toen ik werkte aan een bijdrage voor de feestbundel voor Karel Deurloo (een speciaal nummer van het tijdschri... [over de Bijbel]

February 18, 1PM

Sinds kort mag ik mij de hoofdredacteur van het tijdschrift Schrift noemen. Eerder al schreef ik er af en toe artikelen voor. Met een gedeeltelijk nieuwe redactie, met goede ondersteuning van de uitgever (te zien aan de nieuwe lay-out) beginnen we met ee... [over de Bijbel] [publicaties] [contextueel] [heilig land] [Schrift]

January 13, 1PM

In het eind 2016 verschenen nummer van Schrift heb ik een bijdrage geschreven over Psalm 49. De redactie had gevraagd om een Psalm te kiezen waar ik iets mee had. Dat was niet moeilijk. Al sinds mijn dissertatie ben ik geboeid door het raadsel van Psalm 4... [over de Bijbel]

October 22 2016, 12 PM

Voor het tegenwoordig bijzonder fraai uitgevoerde Ouderlingenblad schreef ik een stukje over liefde en trouw in de Bijbel. Toen men mij hiervoor vroeg waarschuwde ik dat het mogelijk niet de gewenste toon zou hebben. Ik voelde er weinig voor om een soort ... [over de Bijbel]

June 5, 12 PM

Veel Genesis in de afgelopen tijd. In het tijdschrift Vrijzinnig verscheen een artikel van mijn hand over de manier waarop in Genesis 1 over God als schepper wordt gesproken. Daarmee rakelde ik de discussie over de juiste vertaling van het in vers 1 gebru... [over de Bijbel]

December 19 2015, 4AM

Deze maand nam ik deel aan een workshop “Po/et(h)ik” in Mainz. Achter de mysterieuze titel gaat de gedachte schuil dat er een relatie is tussen ethiek en schoonheid. Dat is een thema dat een grote rol speelt in het werk van Dorothea Erbele-Kü... [over de Bijbel] [publicaties]

August 31, 7AM

Houdt het dan nooit op? Al dat geweld? En al die stukjes over godsdienst en geweld? Liever zou ik vredestichter zijn, maar misschien dat het een beetje helpt. [Uncategorized]

June 2, 1AM

Enige ijdelheid is mij niet vreemd. Dus bij het doornemen van de vakliteratuur kijk ik ook altijd even of ik misschien nog ergens wordt geciteerd. De kans is momenteel het grootst bij publicaties over Nahum. Ik scoor ook nog wel eens op het terrein van he... [over de Bijbel]

April 28, 11AM

Het is een scene aan het slot van de film Zwartboek. De hoofdrolspeelster roept vertwijfeld uit na de zoveelste onaangename wending waarbij steeds uit onverwachte hoek onrecht en geweld opspelen: “Houdt het dan nooit op?!” Misschien is het wel... [actualiteit] [over de Bijbel]

January 16, 1PM

Van de redactie van Bibliotheca Orientalis ontving het verzoek om een artikel te schrijven over “web-based resources” op het terrein van het Oude Testament. Ik weet niet waaraan ik deze eer te danken had. Ik heb ooit wel eerder over Bijbel en ... [over de Bijbel]

December 21 2014, 8AM

Er zijn tijden geweest dat ik een overdaad aan Advent- en Kerstvieringen te verwerken kreeg. Dat was vooral tijdens mijn werkzaamheid als geestelijk verzorger in een viertal verpleeghuizen. Een “hoogtepunt” was een Kerstviering in een van die ... [over de Bijbel]

November 1, 7AM

Bij veel mensen die op een of andere manier te maken hebben met de Protestantse Theologische Universiteit viel vandaag het nieuwe nummer van PThUnie op de mat. Daarop prijkt deze keer een fraaie portret van de alom gewaardeerde docent Akke van der Kooi. S... [publicaties]

June 28, 4AM

Voor een conferentie van Brabantse en Vlaamse werkgroepen over kerk en Israël leverde ik een bijdrage over Heschel en zijn boek over de profeten. Ik ben vooral onder de indruk van de manier waarop Heschel duidelijk maakt dat profetie met pathos te maken ... [actualiteit] [over de Bijbel]

June 8, 4AM

Voor het Christelijke Weekblad schreef ik (op verzoek) een stukje over de Bijbelse achtergronden van Pinksteren. Het moest natuurlijk vooral ook over inspiratie gaan. Dat is misschien wel het belangrijkste wat het christelijk geloof te bieden heeft. Toch ... [over de Bijbel]

May 29, 3AM

Voor Muziek & liturgie, het tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici schreef ik op verzoek van de redactie een stukje over het gebruik van de Godsnaam in de berijmde Psalmen. Dat was voor mij een goede aanleiding om me w... [over de Bijbel] [publicaties]

May 18, 9AM

Vrijdag 16 mei vierden we het 75-jarig bestaan van het Oudtestamentische Werkgezelschap. Vanaf begin dit jaar mag ik voor een periode van drie jaar optreden als voorzitter van deze eerbiedwaardige groep geleerden. Dat gaat bij toerbeurt, maar dat neemt ni... [actualiteit] [over de Bijbel]

March 29, 1PM

Vandaag ontving ik het nieuwste nummer van Kerkinformatie met daarin een interview met mij. De tekst was mij al bekend. Ik was vooral benieuwd naar de foto. Daar was uitgebreid werk van gemaakt. Een fotograaf had me neergezet in de kapel in onze PThU vleu... [actualiteit]

December 27 2013, 10AM

In 2009 organiseerde ik samen met Lucien van Liere en Aart Verburg een conferentie in Utrecht over de rol van godsdienst bij conflicten. Speciale aandacht was er voor de situatie in Pakistan. Sommige deelnemers kwam daar vandaan of hadden er gewerkt. De... [actualiteit] [over de Bijbel]

November 2, 2AM

Vele maanden is er aan gewerkt. Het begon ooit met een klein congres. Zo’n bijeenkomst vergt al veel tijd en energie aan voorbereiding. Daar komt heel wat bij als je dan ook nog de bijdragen wilt publiceren. Doorgaans blijft het dan ook niet bij é... [over de Bijbel] [publicaties]

October 16, 8AM

Het zal me mijn leven lang wel blijven achtervolgen. In 1986 ben ik gepromoveerd op een studie over het leven na de dood. Sindsdien geldt ik als deskundige op een terrein waarop men slechts iets met zekerheid kan zeggen over wat anderen erover zeggen. Afg... [over de Bijbel] [publicaties]

May 18, 5AM

Op vrijdag 17 mei was er een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jan-Wim Wesselius. Bij die gelegenheid boden we hem een bundel aan. Dat was niet zoals gebruikelijk een kloek Festschrift met lijvige, wetenschappelijke bijdragen van de collega&#... [over de Bijbel]

April 12, 1PM

Voor het Paasnummer van Christelijk Weekblad schreef ik op verzoek van de redactie een stukje over verzoening. Het moge trouwe lezers van dit weblog duidelijk zijn dat een dergelijk binnen de christelijke dogmatiek zwaar beladen thema nu niet iets is waar... [over de Bijbel]

March 23, 2PM

Op vrijdag 22 maart was het wereldwaterdag. Onze kroonprins gaf bij die gelegenheid voor de laatste keer acte de présence als watermanager bij de VN. Ik mocht – niet gehinderd door veel kennis op dit terrein – een bijdrage leveren aan een wat... [actualiteit] [over de Bijbel]

February 20, 1PM

Voor het tijdschrift Schrift schreef ik een bijdrage over de profeet Zefanja. Het werk aan dit artikel kon ik het afgelopen najaar goed combineren met een college in de predikantsmaster over de boodschap van de profeten. Het is een zinvolle uitdaging om ... [Uncategorized]

February 19, 2PM

Op de Vrije Universiteit gaf ik net als vorig jaar in februari een gastcollege over godsdienst en geweld in het Oude Testament. Zie hier de powerpointpresentatie die ik daarbij gebruikte. Ik heb me al eerder met dit thema bezig gehouden. In 2009 hield ik ... [actualiteit] [over de Bijbel]

January 19, 1PM

In de tijd na Kerst en jaarwisseling is het doorgaans wat rustiger aan de universiteit. Dat biedt de ruimte om ook eens met wat andere zaken bezig te zijn. Dit jaar is die ruimte ingenomen door de dogmatiek. Ik had me door Dick Vos laten verleiden om voor... [over de Bijbel]

December 15 2012, 8AM

Deze week had ik mijn eerste Kerstviering. Het was een bijeenkomst met ouderen in de kerk te IJsselmuiden. Het voelde vertrouwd. In het verleden heb ik heel wat van dit soort vieringen mede vorm gegeven, zeker ook in de tijd dat ik als geestelijk verzorge... [publicaties]

November 26, 3AM

Al sinds mijn studietijd schrijf ik exegetische stukjes voor homiletische tijdschriften. Het begon ooit in 1981 met De eerste dag. Daarna volgden (in willekeurige volgorde) Kind op zondag, Postille en Woord in Beweging. Aan dit mooie rijtje kan ik nu T... [over de Bijbel]

November 14, 3AM

Nu ik met de PThU naar Amsterdam ben verhuisd doet zich de mogelijkheid voor om weer wat meer met mijn oude liefde Ugarit en het Ugaritisch bezig te zijn. In samenwerking met de faculteit Oudheidkunde geef ik het college History of the Levant en vanaf feb... [actualiteit] [over de Bijbel]
De bespreking van ons boek is redelijk goed verlopen. Zie mijn verslag in Christelijk Weekblad. Het was onvermijdelijk dat al snel de oude stellingen werden betrokken. Toch was er ook wel enige openheid. In ieder geval stelden sommigen zich enigszins kwet... [actualiteit] [over de Bijbel]

October 27, 11AM

Op 1 november wordt de bundel Meervoudig verbonden gepresenteerd. Het is een poging om de voortdurende en in zekere zin (door de verbinding met het uitzichtsloze conflict tussen de huidige staat Israël en de Palestijnen) vastgelopen discussie over de re... [actualiteit] [christian zionism]