The Biblioblog Reference Library

[«] Posts Tagged with [Bibelsk arkeologi, historie og geografi](#7286)

May 28 2017, 7AM

Nå har eg enda ein gong vandra nokre dagar i området mellom Nasaret og Gennesaretsjøen. Eg blir ikkje ferdig med dette. Det er noko heilt spesielt å oppleva eit landskap frå bakkenivå. Ein kjem nær lukter, lydar, tre, blomar og dyr, – og ikkj... [Bibelsk arkeologi, historie og geografi] [Galilea] [Jesus trail] [Arbel] [Pilegrimsvandring i Israel]